Samarbeid med tillit

Svenheim er ikke involvert i anskaffelse, kjøp eller resirkulering av ulovlig tømmer, som innebærer at vi ikke gjør innkjøp av råvarer der miljø, juridiske eller sivile rettigheter står i fare. Dette gjelder også for høsting av plantasjer eller jordbruksområder der det dyrkes genmodifiserte planter og trær. For å legge forholdene til rette for bærekraftig drift, er Svenheim avhengige av testede og anerkjente sertifikater og regler.

 

Unngå farlige stoffer 

ROHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) krever at visse farlige stoffer skal erstattes av tryggere alternativer. På denne måten unngår vi at tungmetaller som bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom og flammehemmere brukes i produksjonen.

 

Troverdighet helt fra begynnelsen

Troverdige produkter selges med FSC®-krav, ettersom de stammer fra godt administrerte, kontrollerte kilder og gjenbrukte materialer. FSCs fremste mål er å sikre god skogforvaltning, biologisk mangfold, åpenhet i samfunnet og økonomiske fordeler. Først da blir det FSC-merket. I tillegg vil sertifisering legge til rette for åpenhet rundt flyt av varer produsert fra slike materialer gjennom materialkjeden.

 

 

Åpenhet og REACH-reguleringen

Etter at materialene er nøye valgt ut, vil arbeidet som involverer mange forskjellige parter begynne. For å forsikre at møbler og komponenter produseres på en ansvarlig og sosial måte, påberopes Møbelfaktas spesifikasjonskrav. Disse kriteriene består av menneskerettigheter, gode arbeidsforhold, miljø og en åpen forsyningskjede. Reach-reguleringen (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) gjelder for alle stoffer som brukes i industrielle prosesser og i dagliglivet, slik som rengjøringsprodukter, maling og produkter slik som klær, møbler og elektriske apparater. Reguleringen påvirker derfor de fleste selskaper basert i EU. Kjemisk regnskap håndheves også i henhold til gjeldende lover i Litauen.

 

Avgjøre risiko

Med hvert stadie for bærekraftige produkter, følger åpenhet. Før en kontrakt opprettes, må aspekter som landets klassifisering av risiko, dets korrupsjonsindeks, risiko forbundet med produksjon og vurdering av barnearbeid analyseres. Det er viktig å nevne de mange vurderingene som blir gjort: materialstruktur, treets opprinnelse, årlige leverandørers revisjons data, osv. Til slutt utføres testing for sikkerhet og varighet.

 

En avgjørende vurdering

For et spesifikt produkt lager vi en EPD (Environmental Product Declaration). Den lages for å gi grunnlag til en livsløpsanalyse og beskriver alt fra råvarer, transport, resirkulering av produktet og driftskostnader. EPDen viser til slutt all data som en enkel relativ enhet for å vurdere produktets økologiske fotavtrykk.

IWAY-standarder

Som Grønt Punkt Norge medlem tar Svenheim ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer, godkjent av Miljødirektoratet. Ettersom vi selger deler til IKEA må IWAY-krav oppfylles, selv om vi kun er en mikro-leverandører.  IWAY stiller strenge krav knyttet til barnearbeid, tvangsarbeid, arbeidsetikk, alvorlig miljøforurensning og alvorlige helse- eller sikkerhetsfarer. IWAY står for et sett med etiske retningslinjer for innkjøp
av produkter, materialer og tjenester som menneskerettigheter, miljøvern og sikkerhet på arbeidsplassen.

ISO-standarder og testing av møbler 

Svenheim er sertifisert i ISO 9001 kvalitetssikrings-system og i ISO 14001 miljøstyrings-system. Derfor testes alle standard møbler i henhold til Møbelfakta-krav (sikkerhet, stabilitet, materialkvalitet, overflatebehandling og holdbarhet). Testing av møbler er påkrevd av både Svanemerket og Møbelfakta-standarder.

                           

Internasjonal anerkjennelse

Ved å legge til CE-merking på et produkt, erklærer produsenten at produktet oppfyller alle juridiske vilkår for CE solgt gjennom EØS. Denne teksten indikerer at EØS-produktene er vurdert til å oppfylle høye krav til sikkerhet, helse og miljøvern. CE-merking støtter også rettferdig konkurranse ved å holde alle selskaper ansvarlige ovenfor like regler. CE-merking garanterer at bedrifter vet at produkter som bærer CE-merking kan handles innenfor EØS uten restriksjoner. Sluttbruker garanteres også at helse, sikkerhet og miljøhensyn er ivaretatt gjennom hele EØS.