Vedlikehold av overflater

Å holde arbeidsplassen desinfisert og ren er den viktigste faktoren for å sikre arbeidsmiljøet vårt mot bakterier og virus. Det er også grunnen for at vi nå har utført nye tester på våre overflater for å kunne oppdatere veiledningen vi har for vedlikehold.

Testene som ble gjort med ulike desinfeksjonsvæsker er bestått og vi kan garantere at det ikke ble påviste noen negative konsekvenser ved å bruke desinfeksjon på våre produkter.

Vær forsiktige og ta vare på hverandre.

2021-04-27