GYLDENDALHUSET

Gyldendal har i sitt nybygg på Sehesteds plass samlokalisert 300 ansatte i forlagene Gyldendal Undervisning, Gyldendal Litteratur, Gyldendal Akademisk, Tiden og Kolon. Man innså tidlig at dette ville innebære endrede arbeidsformer, og ZINC AS ble engasjert for å bistå med utvikling av arbeidsområdene.

Fellesarealer med resepsjon, driftssenter, auditorium, kantine og møterom er lokalisert på plan 1 omkring det store atriet som utgjør husets sentralrom. Her ligger også ”Danskehuset” med plass for utstillinger og ulike presentasjoner.

Arbeidsarealene er i hovedsak fordelt på plan 2-5. Et generelt prinsipp for fordeling av rom og åpne arealer har gitt et utgangspunkt for de ulike arbeidsenhetene til å være med på utformingen av egne arealer mht. arbeidsplasser, samtalerom og arbeidsrom. Den tekniske infrastrukturen i arbeidsarealene er i stor grad løst med datagulv.

All prosjektering har foregått i tett samarbeid mellom ZINC, Arkitekt Sverre Fehn AS og Gyldendal. En klar arkitektonisk intensjon og materialholdning har ligget til grunn for interiørprosjekteringen, og innredningen er holdt i eik og lyse og brunsorte fargetoner med rødt som eneste kontrastfarge på høye bokhyller. Arbeidsplassmøbler og oppbevaring er utviklet av ZINC AS i samarbeid med Svenheim AS.

Fakta om prosjektet
Prosjekt : Gyldendalhuset
Årstall : 2007
Adresse: Sehesteds gate 4, Oslo
Oppdragsgiver : Gyldendal ASA
Type : Brukerprosjekt, Interiørprosjekt
Prosjektansvarlig : Hanne Margrethe Hjermann, Berit Olderheim