Telefon
Telefaks
Administrasjon
81570790
Økonomi/regnskap/faktura
33061200
33060394
Salg/ordrekontor/teknisk support
81570790
35587501